ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ຊັບພະຍາກອນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ດ໋ອດລາ .LA

     ປັດຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ, ມີຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ. ສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນປັດໃຈຫຼັກ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນໃນ ວຽກງານທຸກດ້ານ  ໂດຍສະເພາະ ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ (Digital Economy), ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພັດທະນາການນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ພາສາ ສາກົນເອີ້ນວ່າ:ໂດເມນເນມ (Domain name) ເປັນຊື່ເວັບໄຊຕ່າງໆທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍດ໋ອດຕ່າງໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດຂອງລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງສຸດຂອງປະເທດເຊັ່ນ: .cn ສປ ຈີນ; .vn ສສ ຫວຽດນາມ; .th ໄທ; .la ແມ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງສຸດທົ່ວໄປເຊັ່ນ: .com; .net; .xyz; .asia ແລະ ອື່ນໆ.

     ສຳລັບປະເທດລາວ ອົງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດສາກົນ/ອົງການຄຸ້ມຄອງການຈັດແບ່ງເລກໝາຍ ຫຼື ICANN/IANA ໄດ້ຈັດແບ່ງ, ມອບໝາຍ ແລະ ສ້າງລະຫັດຊື່ິອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ .LA ຫຼື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Country Code Top Level Domain (ccTLD) ຕາມລະຫັດປະເທດ ທີ່ກຳນົດໃນມາດຕະຖານ ISO 3166-1, ໃນຊ່ວງປີ 1996, ປະເທດເຮົາຍັງຂາດແຄນເລື່ອງອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ, ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນຳໄປພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ເຊິ່ງຜູ້ຊົມໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລອດແອນເຈີລິດ(Los Angeles), ລາຕິນອາເມລິກາ(Latin American). ຕົກມາຮອດ 26 ກໍລະກົດ 2016, ລະບົບຄຸ້ມຄອງທະບຽນ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ .LA ຫຼື Registry System ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍມາຄຸ້ມຄອງທີ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງສົມບູນ.

     ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ: .LA ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນການ ສົ່ງເສີມການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດແບບໃໝ່ ໂດຍຜ່ານທາງ ລະບົບອິນເຕີເນັດເຊັ່ນ: e-government, e-health, e-commerce… ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈພື້ນຖານ ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນໄປສູ່ຍຸກ ເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນ (Digital Economy). ນອກຈາກນັ້ນ .LA ຍັງສາມາດຈົດຊື່ເປັນພາສາລາວໄດ້ ເຊິ່ງຜົນດີກໍຄື: ງ່າຍຕໍ່ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ເພາະຈະສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາ ສາກົນ ເຊັ່ນ: ປທສ.gov.la ຫຼື mtp.gov.la. ຄາດວ່າໃນອານາຄົດໄວໆນີ້ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ລາວ ຈະສາມາດຈົດຊື່ເປັນຈ້ຳລາວ (.ລາວ) ໄດ້, ເພາະປັດຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການຂໍນຳໃຊ້ ຈ້ຳລາວ (.ລາວ) ນຳອົງການ ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ສາມາດຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາເວັບໄຊໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ພາສາລາວໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຜ່ານເວັບໄຊພາສາລາວ. ການນຳໃຊ້ ດ໋ອດລາ (.LA) ຈະຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວັບໄຊຂອງທ່ານ ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຜົນຂອງການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເທິງອິນເຕີເນັດໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາໂປຣແກຣມ Search Engines ຈະໃຫ້ຄະແນນສູງແກ່ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເມື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບປະເທດນັ້ນໆ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຄົ້ນຫາຄຳວ່າ “Government Laos”, ເວັບໄຊທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານລາວ ທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ ດ໋ອດລາ (.LA) ກໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນອັນດັບຕົ້ນໆໃນຜົນຂອງການຄົ້ນຫາ.

     ປັດຈຸບັນ, ດ໋ອດລາ (.LA) ແມ່ນຖືກຄຸ້ມຄອງຢູ່ໂດຍ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກໍ່ຄື ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ (ccTLD .LA) ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຈົດທະບຽນ ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ພາຍໄຕ້ ດ໋ອດລາ (.LA) ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ISO/IEC 27001-2013.

    ທ່ານສາມາດ ຈົດທະບຽນນຳໃຊ້ ດ໋ອດລາ (.LA) ໂດຍຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຂອງສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ລາຍລະອຽດທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ www.lanic.la ຫຼື www.registry.la.

    ສົນໃຈລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 030 574 5154, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.