ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2018, ທີ່ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການຕັ້ງຄ່າ IPv6, ໂດຍການກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ມີນາໄຊ ພິລາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າສູນ ອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ,ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ,ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານສື່ອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ ອົງການ ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (Asia-Pacific Network Information Center, APNIC), ເຊິ່ງດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 -31 ມັງກອນ 2018. ທາງ ອົງການ APNIC ໄດ້ເຄີຍຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນທ້າຍປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.

ກະຊວງ ປທສ ເຫັນໄດ້ເຖິງສະຖານະການ ຄວາມຈຳກັດຂອງຈຳນວນ IPv4, ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຫັນປ່ຽນເປັນ IPv6 ເຊິ່ງໃນຫຼາຍປະເທດ ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6 ແລ້ວ. ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ເລີ່ມກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຫັນປ່ຽນ ໂດຍຜ່ານມາ ກໍ່ໄດ້ຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງກະຊວງເອງ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມພາຍໃນ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ບົດຮຽນທີ່ເປັນທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງຂອງ IPv6, ໂຄງສ້າງເລກລະຫັດ IPv6, ການກະກຽມ ວາງແຜນ ສຳລັບການຫັນປ່ຽນ, ແລະ ລົງເລິກດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ OSPFv3, MP-BGP, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຫັນປ່ຽນ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Cisco IOS Router Configuration.

ຫຼັງຈາກຊຸດຝຶກອົບຮົມ IPv6 ນີ້ແລ້ວ, ທາງ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ APNIC ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ DNS/DNSSEC ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-02 ກຸມພາ 2018.  

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ມີນາໄຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈົ່ງນໍາໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ສຶກສາໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.